pomoc
humanitarna

0 +
uczniów
0 +
porad i konsultacji
0 +
wydanych posiłków

Od samego początku istnienia Słusznej Strawy staraliśmy się wspierać członków zespołu w staraniach o karty pobytu i wizy dla rodzin, pomagać w dostępie do opieki medycznej, szukaniu mieszkań i w innych wyzwaniach, z którymi mierzą się osoby z doświadczeniem migracji w nowym dla nich kraju. W marcu 2022 roku zaczęliśmy współpracować z międzynarodową organizacją humanitarną Mercy Corps. Pierwszy otrzymany mini-grant w całości wykorzystaliśmy na produkty spożywcze na posiłki dla uchodźców docierających wówczas do Polski. W kolejnych miesiącach poszerzaliśmy naszą działalność pomocową. Poza setkami posiłków, które dostarczaliśmy do hosteli i centrów społecznych, zaczęliśmy budować struktury wewnętrzne do udzielania innych form wsparcia. Korzystając z naszych dotychczasowych doświadczeń, stworzyliśmy zespół asystencki, zapewniliśmy dostęp do pomocy prawnej i skupiliśmy się na tworzeniu miejsca, które byłoby czymś więcej, niż tylko jadłodajnią. Od sierpnia 2022 roku w Słusznym Bistro przy Al. Armii Ludowej 12 gościmy codzienne 100-150 osób. Są to często seniorki i seniorzy z Ukrainy, którzy chwalą sobie smak i wpływ wegańskiej diety na lepsze samopoczucie. Cieszą się także z uczestnictwa w zajęciach językowych, grupach wsparcia, wspólnego obchodzenia świąt oraz możliwości uzyskania porady od asystentek socjalnych. W 2023 roku ruszyliśmy też z projektem finansowanym przez Norwegian Refugee Council, skupiającym się na poszerzaniu dostępu do informacji, udzielaniu porad, wsparciu w załatwianiu spraw urzędowych, a także zajęciach edukacyjnych i integracyjnych.

pomoc
asystencka

UWAGA!

Obecnie nie prowadzimy konsultacji bezpłatnych.

Cennik usług asystenckich:

Konsultacja od 150 zł.

Ceny są podane brutto.

Legalizacja pobytu - od 700 zł

pobyt czasowy
pobyt stały
status rezydenta długoterminowego
obywatelstwo
ochrona międzynarodowa
dokument podróży

pomoc w wypełnianiu wniosków
pomoc w pisaniu ponagleń, odwołań, próśb, podań
pomoc przy wznawianiu numeru PESEL
pomoc przy zakładaniu i przedłużaniu profilu zaufanego
pomoc przy zmianie prawa jazdy na polskie
zapisy na podanie do urzędu wniosków
urzędy stanu cywilnego
umiejscowienia aktów stanu cywilnego
zawarcie małżeństwa i odpisy aktów urodzenia

zakładanie portalu pacjenta
pomoc w znajdowaniu lekarzy i umawianiu się do specjalistów (NFZ)
w razie potrzeby towarzyszenie podczas wizyty u lekarza
orzeczenia o niepełnosprawności
pomoc w wypełnianiu dokumentów
pomoc w skompletowaniu dokumentacji medycznej
towarzyszenie przy składaniu wniosku

pomoc w rekrutacji do: żłobków, przedszkoli, szkół, wyższych uczelni, szkół policealnych i na kursy zawodowe

CV, list motywacyjny i podobne.

zakładanie własnej działalności gospodarczej
rozliczanie podatków – PiTy
pełnomocnictwa do otrzymania dokumentów
pomoc w staraniu się o: 500+ (800+), świadczenie uzupełniające w ZUS
łumaczenie

Nasze asystentki mówią w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. W razie potrzeby możemy zapewnić tłumaczenia z języka arabskiego i innych.

Asystentki socjalne pomagają w:

– Sprawach dotyczących legalizacji pobytu
– Przygotowaniu, wyjaśnieniu pism i wypełnieniu formularzy urzędowych
– Tłumaczeniach ustnych i pisemnych dokumentów, gdzie nie jest wymagane uwierzytelnianie obcojęzycznych odpisów
– Zapoznaniu się z polskim systemem ochrony zdrowia oraz umówieniu do lekarza
– Znajdowaniu informacji o przysługujących świadczeniach, także finansowych
– Uzyskaniu porad prawnych
– Poszukiwaniu żłobka, przedszkola, szkoły dla dzieci
– Skierowaniu do właściwych organizacji/instytucji w przypadku osób potrzebujących pomocy w kwestiach wykraczających poza ww. zakres (w tym do organizacji dystrybuujących vouchery żywnościowe)
– W wyjątkowych i koniecznych przypadkach towarzyszenie przy załatwianiu spraw w urzędach, u lekarza, czy placówkach oświatowych (ustalane każdorazowo z dyspozycyjną asystentką socjalną)

Godziny pracy asystentek:

Biuro (Mazowiecka 11):
dni powszednie 9.00 – 15.00

Na Mazowieckiej obowiązują zapisy, prosimy zgłaszać się na: pomoc@strawa.org lub +48 888 011 119

kursy
JĘZYKOWE

Od października 2022 do września 2023 Słuszna Strawa oferowała lekcje języka polskiego i angielskiego dla osób z doświadczeniem migracji. Naszym celem jest efektywne nauczanie języka polskiego w celu integracji z polskojęzycznym społeczeństwem, wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego. Celem nauczania języka angielskiego jest podniesienie poziomu kompetencji i szans na rynku pracy. Regularne lekcje odbywały się w niewielkich, kilkuosobowych grupach, w przyjacielskiej atmosferze. Zajęcia prowadziły również lektorki z doświadczeniem migracji. Obecnie lekcje języka polskiego i angielskiego są wstrzymane.

WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE

Od listopada 2022 r. do lipca 2023 r. prowadziliśmy grupy wsparcia dla kobiet z Ukrainy. Podczas spotkań z psycholożką, uczestniczki miały możliwość „przegadać” bieżące trudności, które napotykają, układając sobie życie w Polsce. Ponadto, uczestniczki ćwiczyły konkretne strategie, dzięki którym lepiej radzą sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Program wsparcia psychologicznego został zakończony.